رئیس اداره امور تربیتی ، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی استان از کسب سه رتبه برتر کشوری توسط فرهنگیان استان در نخستین همایش ملی " تربیت در زیست بوم جدید " خبر داد.

کسب سه رتبه برتر کشوری توسط فرهنگیان گلستان در نخستین همایش ملی " تربیت در زیست بوم جدید

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، با حضور عباس علی تمسکنی زاهدی سرپرست معلونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان احمد کرد رییس اداره امور تربیتی ، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی استان اختتامیه همایش نخستین همایش ملی " تربیت در زیست بوم جدید" در  بستر فضای مجازی برگزار شد.

 احمد کرد ضمن تقدیر از تمامی شرکت کنندگان استان در این همایش افزود: مقالاتی که برای سخنرانی در همایش انتخاب شده اند جهت مباحث علمی و محتوایی که قرار است تولید شود، استفاده خواهد شد و سالیان سال آثار و برکاتش در نظام تربیت جاری خواهد ماند .

سمیراحسن زاده آموزگار ابتدایی شهرستان بندرگز با ارائه مقاله در موضوع فرصت ها و تهدیدهای تربیتی در برنامه درسی آموزش های مجازی

فریبا ایری آموزگار ابتدایی شهرستان بندر ترکمن با ارائه مقاله در موضوع " ارائه الگوی پارادایمی تربیت دینی در فضای مجازی

عاطفه میرخالص شاغل در  اداره آموزش شهرستان کلاله با ارائه مقاله در موضوع " نقش مدیریت دانایی محور و آینده پژوهی تربیت          "

 

ارسال نظر

آخرین اخبار