دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان برای امروز ۲۳ اسفند را اعلام کرد.

اعلام برنامه مراکز واکسیناسیون کرونا در گرگان برای امروز

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گلستان، برنامه مراکز واکسیناسیون گرگان برای امروز ۲۳ اسفند به شرح زیر است:

سالن خورشید - امام رضا۹۳ (صبح و عصر)

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول و دوم فخر اوک (بالای ۱۸ سال)

نوبت اول و دوم رازی کووپارس


سالن قابوس - جرجان۶ (صبح و عصر)

نوبت‌های اول و دوم اسپوتنیک

نوبت‌های دوم و سوم آسترازنکا

نوبت اول، دوم و سوم اسپایکوژن

نوبت‌های اول، دوم و سوم سینوفارم

پاستوکووک پلاس (نوبت سوم)

نوبت اول، دوم و سوم برکت

واکسن نوبت سوم فقط برای افراد بالای ۱۸ سال تزریق می‌شود.

واکسن مورد تایید گروه سنی زیر ۱۸ سال (سینوفارم و پاستوکووک) است.

ساعت کار این مراکز در شیفت صبح ۸ تا ۱۳ و عصر‌ها ۱۴ تا ۱۸ اعلام شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار