دبیراجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: ۲ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی استان در خانه کارگر گلستان عضو هستند و در مجموع بیش از ۵۳ هزار نفر بازنشسته مستمری بگیر، ازکارافتاده و بازمانده داریم.

عضویت ۲هزارنفر بازنشسته درخانه کارگر گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ غلام رضا طالبا درگفت وگو با ایلنای گلستان اظهارکرد: امروزه تشکل های بازنشستگی به تشکل زرد تبدیل شدند ودچارکارهای روزمرگی می‌باشند و بازنشستگان وقتی برای دریافت فیش حقوقی فرودین ۱۴۰۱ وارد سایت سازمان می شوند حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ درج  شده است. 

وی ادامه داد: متاسفانه در فیش حقوقی هیچ گونه تغییری صورت نگرفته و انگار تشکل های بازنشستگی ونمایندگان آنان درتعطیلات بسرمیبرند و یا اینکه بی تفاوت هستند.

طالبا افزود: آیا قشری را سراغ دارید که حقوق و مزایای آن مشخص نشده باشد و چرا با بازنشستگان کارگری اینگونه برخورد می شود؟

چرا سازمان و هئیت امنای آن نسبت به این امر مهم بی تفاوت است؟

وی بیان کرد: مقصر این وضعیت کنونی چه کسی است و سئوالی که در ذهن بازنشستگان و مستمری بگیران نقش بسته این است که چرا نمایندگان  قانونی آنان روزه سکوت گرفته اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان خاطر نشان کرد: در این مدت که نیمی از ماه فروردین گذشته هیچگونه تلاشی  صورت نگرفته است  باید هرچه زودتر افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران توسط مسئولان ذیربط تعین تکلیف  شود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار