برداشت گیاه علوفه ای تریتیکا در شهرستان کلاله اغاز شد.

برداشت گیاه علوفه ای "تریتیکاله" در کلاله

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما؛ علی علیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در  گفتگو با خبرنگار ما، گفت : برای نخستین بار در اراضی کشاورزی این شهرستان؛ کاشت گیاه علوفه ای "تریتیکاله" در سطح  ۱۲ هکتار انجام شد.

علیزاده گفت: کاشت این گیاه،، پاییزه است و دوره داشت آن؛ با توجه به نوع برداشت، (علوفه ای یا دانه ای) ۵ تا ۷ ماه است. 

مدیر جهاد کشاورزی کلاله تصریح کرد: گیاه "تریتیکاله" به دو شیوه علوفه ای و دانه ای برداشت می شود؛ که عملکرد علوفه ای آن ۴۰ تا ۵۰ تن در هکتار و دانه ای، ۳ تا ۵ تن در هکتار است.

وی ادامه داد: کشاورزانی که توجه به کشت بهاره دارند؛ می توانند با کاشت این محصول در پاییز و برداشت علوفه ای در فروردین، کشت محصول دیگری در بهار را نیز در مزرعه داشته باشند.

گفتنی است؛  برداشت حدود ۶۰۰ تن علوفه "تریتیکاله" از سطح ۱۲ هکتار، درآمدی حدود ۶۰۰ میلیون تومان را برای کشاورز به همراه داشته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار