همزمان با سرسبز شدن بهاری درهتان جنگلها زایمان بزهای کوهی در پارک ملی گلستان آغاز شد.

آغاز زایمان بزهای کوهی در پارک ملی گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان، رئیس پارک ملی گلستان گفت:زایمان بزهای کوهی در مناطق پارک ملی گلستان پس از ۵ ماه بارداری در ۲۴ فروردین در منطقه تنگه گل آغاز شد.
مهدی تیموری افزود: علت زادآوری خوب این گونه حیات وحش در پارک ملی گلستان امنیت حاکم بر مناطق حفاظت شده و تغذیه مناسب است وبزهای کوهی اغلب دوقلو زا هستند. 

وی گفت:از مردم خوب طبیعت دوست می خواهیم وقتی در طبیعت به حیوانی در حال زایمان بر می خورید به آن نزدیک نشوید و آرامش  آن را به هم نزنیند و وقتی به نوزاد حیوانی بر می خورید به آن دست نزنیند ، زیرا وقتی به آن دست بزنیند بوی شما روی  پوست نوزاد باقی مانده و مادرش  آن را رها می کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار