هاشمی، مدیرعامل شرکت پیشگامان کشت پایدار گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته علی رغم مطالبه به حق کشاورزان گلستانی هیچ گاه بر مبنای کیفیت، قیمت گذاری بر روی گندم انجام نشده است.

قیمت گذاری گندم بر مبنای کیفیت مطالبه به حق کشاورزان گلستانی است

به گزارش گلستان ۲۴؛ هامان هاشمی در گفتگو با خبرگزاری بازار اظهار کرد: گندم گلستان از لحاظ کیفیت نسبت به تمام گندم‌های تولیدی در کشور بهتر است.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته علی رغم مطالبه به حقی که کشاورزان گلستانی داشتند هیچ وقت بر مبنای کیفیت در خرید تضمینی قیمت گذاری بر روی گندم گلستان انجام نشده است.

هاشمی با اشاره به اینکه اگر تولید بر مبنای کیفیت خریداری می‌شد رغبت برای کشت این محصول در گلستان بیشتر بود، خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته از آنجایی که سیاست تشویقی با توجه به کیفیت در حوزه گندم اعمال نشد رغبت کشاورزان برای تولید بیشتر و باکیفیت این محصول در بین کشاورزان از بین رفت.

مدیرعامل شرکت پیشگامان کشت پایدار گفت: با توجه به شرایط اقلیمی گلستان ظرفیت تولید گندم درهر هکتار کمتر از دیگر استان هاست اما با کیفیت بالاتر و این قیمت گذاری یک پارچه از اساس صحیح نیست.

هاشمی با بیان اینکه خرید تضمینی با قیمت یک پارچه تاثیر مستقیم بر کیفیت و کمیت این محصول استراتژیک داشته، خاطرنشان کرد: از آنجایی که درآمد حاصل از این محصول سال‌های گذشته در گلستان با هزینه کشاورز همخوانی نداشت کشاورز گلستانی نیز برای بهره گیری از دانش به منظور ارتقا و بهره وری بیشتر عملکرد این محصول هزینه‌ای نکرده است.

وی در خاتمه یادآور شد: همه این عوامل سبب شد تا در سال‌های گذشته شاهد کاهش کمی و کیفی گندم در سطح گلستان باشیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار