معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی میزان افزایش حق همسر و اولاد در فیش حقوقی مستمری‌بگیران در سال ۹۸ را تشریح کرد.

حق همسر و اولاد در فیش حقوقی مستمری‌بگیران افزایش می یابد

به گزارش گلستان۲۴؛ رحیم اردلان به پرداخت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در سالهای گذشته اشاره و اظهار کرد: در سال 92، مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت در تیر پرداخت شده است. مستمری بگیران در سال 93  در ماه فروردین تفاوت افزایش فروردین و افزایش حقوق اردیبهشت را در مرداد دریافت کردند.

وی گفت:  درسال 94  مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین در تیر و افزایش حقوق اردیبهشت در مرداد پرداخت و در سال 95در مردادماه مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پرداخت شده است.

اردلان ادامه داد: در سال 96 مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت به ترتیب در تیر و اردیبهشت پرداخت شده است.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته مابه التفاوت افزایش مستمری فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح مهر پرداخت و تفاوت افزایش حقوق اردیبهشت حداقل بگیران در خرداد و سایر سطوح مرداد پرداخت شده است.

اردلان در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهارکرد: در خرداد مابه التفاوت فروردین پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دو گروه مستمری بگیر شامل حداقل بگیران و سایر سطوح دارد که در سال 97 درصد افزایش مستمری سایر سطوح 13 درصد بوده است، گفت: در سال 98 این رقم به 13 درصد و 261 هزار تومان رسیده است.

اردلان با اشاره به اینکه میزان حداقل دستمزد از یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان در سال 97 به یک میلیون و 516 هزار و 881 تومان در سال 98 رسیده است، افزود:  میزان درصد افزایش مستمری در سال 97 حدود 19،5 درصد و این رقم به 36،5 درصد در سال 98 رسید.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین حق همسر از 44 هزار و 491 تومان سال 97 به رقم بیش از50 هزار و 275 تومان، حق اولاد از حدود 8 هزار و 985 تومان به 10 هزار و 153 تومان، بن از 43 هزار به 48 هزار تومان و حق مسکن از 18 هزار و 500 تومان به 22 هزار تومان رسید.

وی گفت: میزان حق همسر برای مستمری بگیرانی که زیر 20 سال سابقه، بین 20 تا 25 سال، بین 25 تا 30 سال و بالای 30 سال به ترتیب 30 هزار، 45 هزار، 60 هزار و 90 هزار ریال به مبلغ پایه مندرج آنها اضافه می‌شود.

منبع: تسنیم

 

ارسال نظر

  • سمب
    0

    اعلام افزایشهای دوهزارتومانی وپنج هزارتومانی ونه هزارتومانی به حق اولاد وحق تاهل به حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی آنقدرتحقیر آمیز ومسخره است که باعث دون شان ومقام ومرتبه ی مدیران کل، روسا ومدیرعامل سازمان است تاجلسات خبری برپا کنند وعده ای خبرنگاروروزنامه نگارواهل رسانه بیایندیا دعوت شوند تا این خبرهای حقیر رابه گوش ذینفعان آن برسانند.بازنشستگان آنقدربجدبخت وضعیف نگه داشته شده اند که دیگر اضافه وکم شدن یکی دو نان سنگک ازسفره اشان درماه خیلی اثر گذارنیست.آیا این همان دولت ومسئولینی هستند که میراث دار تفکروآرمانی معماری هستند که ایده آلش ازبین بردن استضعاف وانسانهای مستضعف بودوگذشته از تامین نان وآب ومامن ومسکن مقام انسانیت هم قراربودبه ماهدیه کنند؟

  • سمب
    0

    اعلام افزایشهای دوهزارتومانی وپنج هزارتومانی ونه هزارتومانی به حق اولاد وحق تاهل به حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی آنقدرتحقیر آمیز ومسخره است که باعث دون شان ومقام ومرتبه ی مدیران کل، روسا ومدیرعامل سازمان است تاجلسات خبری برپا کنند وعده ای خبرنگاروروزنامه نگارواهل رسانه بیایندیا دعوت شوند تا این خبرهای حقیر رابه گوش ذینفعان آن برسانند.بازنشستگان آنقدربجدبخت وضعیف نگه داشته شده اند که دیگر اضافه وکم شدن یکی دو نان سنگک ازسفره اشان درماه خیلی اثر گذارنیست.آیا این همان دولت ومسئولینی هستند که میراث دار تفکروآرمانی معماری هستند که ایده آلش ازبین بردن استضعاف وانسانهای مستضعف بودوگذشته از تامین نان وآب ومامن ومسکن مقام انسانیت هم قراربودبه ماهدیه کنند؟

آخرین اخبار