عوامل زیادی نشان می دهند شهردار سابق گرگان اگرچه توانسته بر انتخابات شورای شهر گرگان با ارائه لیست تاثیر بگذارد و چهره های بزرگی را از گردونه خارج سازد اما او در انتخابات مجلس کاریزمایی ندارد.

شهردار سابق گرگان برای انتخابات مجلس کاریزمایی ندارد

به گزارش گلستان۲۴؛ اگر چه به زعم نگارنده ، عملکرد حسین صادقلو در ظرف شهرداری گرگان در دورانی که این سمت را به عهده داشته می تواند نمره قبولی بگیرد اما اینکه او بتواند در کسوت کاندیدای مجلس و یا حامی ، موثر واقع شود محل تردید است .

در این زمینه عوامل زیادی دخیل هستند که نشان می دهند صادقلو اگرچه توانسته بر انتخابات شورای شهر گرگان با ارائه لیست تاثیر بگذارد و چهره های بزرگی را از گردونه خارج سازد اما او در انتخابات مجلس کاریزمایی ندارد.

الف - انتخابات مجلس در شهرستان گرگان چهار بعد دارد : 

" ترکمن ، سیستانی ، روستایی ، شهری " 

صادقلو در چهار بعد مذکور فقط در قشر شهری گرگان که طبق برخی آمارهای غیر رسمی فقط ۳۹ درصد در انتخاباتها شرکت می کنند، نفوذ دارد و خبری از اقبال به او در ترکمن ها ، سیستانی ها و روستایی ها نیست .

ترکمن ها و سیستانی ها معمولا در انتخابات ها با تفکر قومیتی (به زعم نگارنده نادرست) از قبل می نشینند و روی یک نفر می بندند و روستاییان نیز به فردی که از جنس فرهنگی و مذهبی نباشد روی خوش نشان نمی دهند .

روستاهای شرق و غرب گرگان که کلونی های اصلی رای شهرستان گرگان محسوب می شوند همواره به بچه های خودشان اعتماد کرده و هیچگاه به گزینه شهری رای نداده اند ، انتخاب دکتر محمد عباسی ، سید سبحان حسینی ، نبی هزارجریبی ، نورمحمد تربتی نژاد ، قربانعلی قندهاری ، غلامعلی هزارجریبی را می توان از این منظر تحلیل کرد.

ب -  انتخابات مجلس در شهر گرگان بر خلاف انتخابات شوراها که تخصصی بوده ، سیاسی است و فضاسازی دو جناح غالب کشور بر روی آن تاثیرگذار است ، چون مجلس مقدمه انتقال قدرت در کشور محسوب می شود لذا تفکر صادقلو در این دوقطبی گم خواهد شد و با این فضای مجازی ولنگار صدایش به جایی نخواهد رسید .

ج - صادقلو به عنوان یک جریان در گرگان رسمیت ندارد و آنچه مشاهده می کنیم القا کاذبی از یک شخصیت کاریزماتیک توسعه محور توسط یکی دونفر در فضای مجازی است و از طرفی عملکرد موفق دکتر دادبود شهردار فعلی گرگان نیز توانسته پاسخگوی این القائات کاذب باشد ، بماند که برخی مدیران شهری و متخصصین حوزه فنی باور دارند که باید او را بخاطر برخی پروژه ها محاکمه کرد .

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار