تصویری از پوشش پرستاران در بیمارستان زنان و زایمان که در اواخر قاجاریه به ثبت رسیده است.

پرستاران بخش زنان و زایمان در زمان قاجار + تصویر

ارسال نظر

آخرین اخبار