یک دانشجوی دانشگاه مَدرس در هند در حال درس خواندن امتحانش، برای اینکه خوابش نبرد موهایش را با میخ به دیوار کوبیده! ۱۹۰۵

شیوه تعجب برانگیز درس خواندن در هند! + عکس

ارسال نظر

آخرین اخبار