گروه معین اصلی ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران:

رییس گروه معین ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در نشستی با کارکنان منطقه گلستان، ارزیابیهای انجام شده از عملکرد این منطقه را مناسب و مطلوب دانست.

عملکرد منطقه گلستان را مناسب و مطلوب ارزیابی کرد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، علی اکبر نژاد علی در این نشست هدف از بازدید گروه معین را دیدار چهره به چهره با مدیران و کارکنان مناطق و شناخت چالشها حوزه فعالیت آنان عنوان کرد و افزود: با بررسیهای انجام شده از نحوه عملکرد منطقه گلستان در واحدهای مختلف ستادی و عملیاتی و نواحی چهارگانه (گرگان،گنبد،کردکوی و مینودشت)، عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان مناسب و مطلوب ارزایابی شده و تلاش، همت و مساعی کارکنان منطقه ستودنی و قابل تقدیر است.

عیسی افتخاری، مدیر منطقه گلستان نیز ضمن قدردانی از زحمات گروه معین گفت: بررسی عملکرد منطقه در اجرای اطلاعیه ها و دستورالعملهای شرکت و یکسان سازی روشهای اجرایی و فرآیندی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها هنگام اجرا، باعث هم افزایی و توانمندسازی در ارایه خدمات بهتر و مطلوبتر خواهد شد.

گروه معین اصلی ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران متشکل از یک تیم ۱۴ نفره در سفری سه روزه به منطقه گلستان از نواحی تابعه، تاسیسات انبارهای نفت گرگان و گنبد، مرکز سوختگیری هواپیمایی گرگان و مجاری عرضه استان بازدید و روند سوخترسانی را بررسی و ارزیابی کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار