کشمیر مسئله انسانی اسلامی

به گزارش گلستان ۲۴؛ مسئله کشمیر از زخم های کهنه جهان اسلام است. انگلیسی ها زخم را هنگام رانده شدن از شبه قاره هند بر پیکره جهان اسلام زدند و از آن زمان، حقوق انسانی مسلمانان در آن منطقه تضییع می شود.

در ایران دو نگاه به مسئله کشمیر وجود دارد:
۱نگاه_حداقلی: بر اساس این نگاه مسئله کشمیر اختلاف سرزمینی میان پاکستان و هندوستان است.
۲نگاه_حداکثری: این نگاه یک نگاه ترکیبی اسلامی_انسانی به موضوع است.

نگاه حداقلی فقط پیگیر امور از طریق وزارت خارجه و دیپلماسی است و محدود به توصیه به دو کشور هند و پاکستان است. اما نگاه حداکثری خواهان طرح مسئله کشمیر در مجامع دینی و دیپلماسی است و مخاطب را نه فقط دولتمردان هندوستان بلکه وجدان انسان ها و ملت های مسلمان قرار می دهد.

نگاه دوم با خوانش بیانات و مواضع رهبرمعظم انقلاب به وضوح نمایان است. ایشان بارها به موضوع مسلمانان کشمیر پرداخته اند:
«مسأله‌ کشمیر برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ یک‌ مسأله‌ انسانی‌ و اسلامی‌ است‌» ؛ «قوه‌ی قضائیه باید در حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود»

/فرهنگ سار

ارسال نظر

آخرین اخبار