فشایی با بیان اینکه در دو سال گذشته ۱۹ کودک ناشنوا با تربیت شنوایی تحصیل خود را در مدارس عادی ادامه می دهند، گفت: بسیاری از کودکان ناشنوا با خدماتی که در مرکز اختلالات شنوایی دریافت کردند تربیت شنوایی شده و توانستند در مدارس عادی حضور یابند.

تحصیل ۱۹ کودک ناشنوای گنبدی در مدارس عادی با تربیت شنوایی

به گزارش گلستان ۲۴؛ «محمدرضا فشایی» امروز(یکشنبه 7 مهر) در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: موضوع غربالگری یکی از اقداماتی است که بهزیستی دنبال می کند و باید خانواده ها به آن اهتمام داشته باشند.

 

رئیس بهزیستی گنبد کاووس یادآور شد: با پیشرفت های علمی بسیاری از کودکان ناشنوا توانستند با دیگران ارتباط برقرار کنند.

 

فشایی یادآور شد: این امر منجر به این شده که100  نفر کودکان با اختلات شنوایی وارد مدرسه شوند.

 

وی با بیان اینکه 470 ناشنوا در گنبد کاووس شناسایی شده است، تاکید کرد: بسیاری از کودکان ناشنوا با خدماتی که در مرکز اختلالات شنوایی دریافت کردند تربیت شنوایی شده و توانستند در مدارس عادی حضور یابند.

 

رئیس بهزیستی گنبد کاووس  خاطرنشان کرد: در سال گذشته 9 نفر و امسال 10 نفر از کودکان ناشنوا توانستند با تربیت شنوایی به مدارس عادی بروند و تحصیل خود را ادامه دهند.

 

شفایی با بیان اینکه خدمات در مراکز  بهزیستی تخصصی است و تربیت شنوایی و روانشناسی در این مراکز بر روی کودکان انجام می شود، افزود: در سطح استان گلستان چهار مرکز اختلالات شنوایی وجود دارد که کودکان ناشنوا و کم شنوا را برای ورود به مدارس عادی آماده می کنند.

/شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار