جدول زیر نشان دهنده نرخ خودروهای وارداتی پرفروش در بازار ایران است.

قیمت روز خودروهای وارداتی (۲۹ مهر)

varedati29mehr

ارسال نظر

آخرین اخبار