نظم بخشی در برنامه ها نیازمند آمار درست است

دهنوی گفت: نقش آمار در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بسیار حائز اهمیت است و امروز می بینیم هر سازمان و نهاد برای نظم بخشی به برنامه ها و تنظیم برنامه های خود نیازمند آمار درست است.

نظم بخشی در برنامه ها نیازمند آمار درست است

به گزارش گلستان ۲۴؛ «مجید دهنوی خلجی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: روز نخست آبان به عنوان روز آمار و برنامه ریزی در تقویم نامگذاری شده است.

 

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه گلستان ادامه داد: نقش آمار در برنامه ریزی بسیار حائز اهمیت است، در هنگام صحبت از برنامه ریزی سه حلقه آمار، اطلاعات و مدیریت و برنامه ریزی باید توجه کرد.

 

دهنوی متذکر شد: اگر آمار دقیق و درست و به هنگام داشته باشیم در بسیاری از برنامه ها می توانیم از آن بهره مند شویم، کشور ایران نیز از سال های گذشته برنامه های خود را بر اساس آمارهای درست برنامه ریزی کرده است.

 

وی تاکید کرد: نقش آمار در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بسیار حائز اهمیت است و امروز می بینیم هر سازمان و نهاد برای نظم بخشی به برنامه ها و تنظیم برنامه های خود نیازمند آمار درست است.

 

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه گلستان با بیان اینکه از مسئولان آمار تقدیر خواهیم کرد، یادآور شد: با توجه به اینکه وظیفه اصلی برنامه ریزی و آمار به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده درخواست داریم که خانواده ها در هنگام سرشماری و دریافت آمار با ماموران ما همکاری لازم را داشته باشند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار