جدول زیر در بردارنده نرخ انواع خودروهای وارداتی در بازار است.

قیمت روز خودروهای وارداتی (۱۳ آبان ۹۸)

varedati13aban

ارسال نظر

آخرین اخبار