در این مقاله لیست کاملی از شماره پلاک های خودرو که مربوط به هر شهر می شوند آورده شده است. همچنین پلاک خودروهای استان تهران به تفکیک بخش‌های مختلف، و پلاک خودرو دیگر استان‌ها به تفکیک شهرستان‌ صادر کننده و نیز رنگ پلاک خودروها شرح داده شده است.

راهنمای کامل شماره پلاک خودرو به تفکیک شهر و استان

به گزارش گلستان ۲۴؛ در گذشته در پلاک خودروها پنج رقم و نام شهری که خودرو در آن پلاک شده بود دیده می‌شد یا به همراه شماره پلاک و نام شهر عددی دیگر در آن درج می‌شد. با افزایش خودرو در کشور، تصمیمی اتخاذ شد تا یکی از حروف الفبای فارسی نیز به نام شهرها افزوده شود و سپس نوبت به پلاک‌هایی رسید که نام شهر با عدد دو رقمی ترکیب و پلاک‌های جدیدی بر روی خودروها نصب شد. در دهه هشتاد پلاک‌ها دارای کدی دو رقمی مخصوص هر استان و عددی 5 رقمی با حروفی در بین آن به مالکان ارائه گردید. پلاک با طرح جدید تا حدود بیش از ۶۱ میلیون خودرو شخصی را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد. آیا شما می دانید هر پلاک مربوط به کدام شهر و استان است؟

 


I.R.
IRAN
شهر10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 86 87 88 91 92 93 94 95 96 97 98 99 حروفب ج د س ص ط ق ل م ن ه و ی

در ادامه با کلیک بر روی فهرست موضوعی زیر می‌توانید پلاک مربوط به هر استان (مرکز استان و توابع) آن را مشاهده نمایید.


استان آذربایجان شرقی

پلاک خودروی آذربایجان شرقی

 • شهر تبریز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۵
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۵ – پلاک ایران ۳۵ (شامل بناب باحرف ص و...)
ایران ۱۵ تبریز ب ج د س ص ط ق ل م ن و هـ ی

 

ایران ۲۵ مراغه ب
مرند ج
میانه د
اهر س
سراب ص
جلفا ط
هشترود ق
بناب ل
بستان آباد م
شبستر ن
کلیبر و
هریس ه
آذر شهر ی

 

ایران ۳۵ تبریز ل م
اسکو ب
ورزقان ج
عجب شیر د
چاراویماق س
ملکان ص

استان آذربایجان غربی

پلاک خودروی آذربایجان غربی

 • شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۷
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۷ – پلاک ایران ۳۷
   
ایران ۱۷ ارومیه ب ج د س ص ط ق ل م
 
 ایران ۲۷  بوکان ن
 مهاباد ج
 سردشت م
 خوی ب
 سلماس س
 نقده ص 
 میاندوآب ط
 پیرانشهر و
 اشنویه ی
 شاهین دژ ل
ماکو د
تکاب ق
چالدران ه

 

ایران ۳۷ خوی ب
مهاباد ص
ماکو ل
سلماس ق
میاندوآب ج
بوکان ط

استان اردبیل

پلاک خودروی اردبیل

 • شهر اردبیل(مرکز استان): پلاک ایران ۹۱
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۱ ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد.)

استان اصفهان

پلاک خودروی اصفهان

- شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۳ - پلاک ایران 53 و پلاک ایران 67
- سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳
 
 ایران 43
 آران و بیدگل  کاشان  مبارکه  شاهین شهر  تیران و کرون
 س  س  ج  د  ص
 
 
 ایران 23  خمینی شهر  س
 فلاورجان  ه
 زرین شهر  ی
 کاشان  ب
 نجف آباد  ج
 شهرضا  د
 نایین  م
 نطنز  ط
 سمیرم  ن
 فولادشهر  ی


 اخیرا پلاک با شماره ایران 67 نیز به پلاک‌های شهر اصفهان اضافه گردید.

 
استان البرز

پلاک خودروی البرز

 • شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران ۶۸ - پلاک ایران 21 (و) - پلاک ایران 21 (ص) -  پلاک ایران 38 (ب، د، س)
 • شهرستان‌های استان البرز: پلاک ایران 78 (ط) - پلاک ایران 21 (ص)

استان ایلام

پلاک خودروی ایلام

 • شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران ۹۸
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۸ (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

استان بوشهر

پلاک خودروی بوشهر

 • شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران ۴۸
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۵۸
 
 ایران 58  تنگستان  س
 دشتی  ص
 دشتستان  ب
 گناوه  ج
 کنگان  د
 دیر  ط
 دیلم  ق

استان تهران

پلاک خودروی تهران

شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران ۱۱ - پلاک ایران ۲۲ - پلاک ایران ۳۳ - پلاک ایران ۴۴ - پلاک ایران ۵۵ - پلاک ایران ۶۶ - پلاک ایران ۱۰ - پلاک ایران ۲۰ - پلاک ایران ۳۰ - پلاک ایران ۴۰ - پلاک ایران ۵۰ - پلاک ایران ۶۰ - پلاک ایران ۷۰ - پلاک ایران ۸۰ - پلاک ایران ۹۰

پلاک ایران ۱۱ و ایران ۴۴: برای مناطق ۱.۳.۴.۵.۷.۸.۲۲

پلاک ایران۲۲: برای مناطق۲.۹.۱۰.۱۱.۱۲

پلاک ایران۳۳: برای سایر مناطق

 

کدام پلاک خودرو مربوط به کدام استان و کدام شهرستان است؟
 
پلاک ایران ۲۱ مربوط به تمامی شهرستان‌های تهران (به جز حروف ص، و)

سایر شهرهای استان تهران: پلاک ایران ۷۸

 ایران 78  ورامین  س
 پاکدشت  ل
 شهریار  د/ه
 اسلامشهر  ی/ب
 دماوند  ص
 رودهن  ص
 اوشان و فشم  و
 ری  ن
 رباط کریم  ج
 طالقان و ساوجبلاغ  ط
 فیروزکوه  ق

استان چهار محال و بختیاری

پلاک خودروی چهارمحال و بختیاری

 • شهرکرد (مرکز استان): پلاک ایران ۷۱
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۱
   
 ایران 81
 اردل  بروجن  فارسان
 ج ب  د 

استان خراسان شمالی

پلاک خودروی خراسان شمالی

 • شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران ۲۶ (با حروف ب ج د س) - پلاک ایران 74 (ج)
 • سایر شهرهای استان:
 ایران 26  شیروان  ص
 اسفراین  ق
 جاجرم  و
 گرمه  و
 مانه  و
 فاروج  م

استان خراسان رضوی

پلاک خودروی خراسان رضوی

 • شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران ۱۲  - پلاک ایران ۳۶ - پلاک ایران ۷۴
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۳۲ و پلاک ایران ۴۲
 ایران 36  تربت جام  ی
 تربت حیدریه  ن
 سبزوار  م
 نیشابور  ل
 کاشمر  ق
 
 ایران 32  بیرجند  د
 قوچان  ط
 کاشمر  م
 نیشابور  ب
 سبزوار  ج
 تربت جام  ص
 تربت حیدریه  ل
 سرخس  د
 گناباد  ق
تایباد  هـ

 

ایران ۴۲

برد سکن

رشتخوار

خواف

مشهد

ل

م

ص

ج


استان خراسان جنوبی

پلاک خودروی خراسان جنوبی

 • شهر بیرجند (مرکز استان): پلاک ایران ۵۲

استان خوزستان

پلاک خودروی خوزستان

 • شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران ۱۴
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۴ و پلاک ایران ۳۴

استان زنجان

پلاک خودروی زنجان

 • شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۷
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۷
   

ایران 97

ابهر

خدابنده

خرمدره

ب

ج

د


استان سمنان

پلاک خودروی سمنان

 • شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۶
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۶ (شامل دامغان با حرف ب)
   

ایران 96

دامغان

گرمسار

شاهرود

ب

د

ج


استان سیستان و بلوچستان 

پلاک خودروی سیستان و بلوچستان

 • شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران ۸۵
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۵ – چابهار ق

استان فارس

 

پلاک خودروی فارس

 • شهر شیراز (مرکز استان): پلاک ایران ۶۳ -  پلاک ایران ۹۳
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۷۳ - پلاک ایران ۸۳

استان قزوین

پلاک خودروی قزوین

 • شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران ۷۹
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۹

استان قم

پلاک خودروی قم

 • شهر قم(مرکز استان): پلاک ایران ۱۶

استان کردستان

پلاک خودروی کردستان

 • شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران ۵۱ (با حروف ب - ج - د - س - ص - ط - ق - ل - م - ن - و )
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۱
ایران 61  بانه  د
 سقز  ب
 بیجار  ج
 قروه  س
 مریوان  ص
 دیواندره  ط
 کامیاران  ق
 سروآباد  ل

استان کرمان

پلاک خودروی کرمان

 • شهر کرمان (مرکز استان): پلاک ایران ۴۵
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۵ - پلاک ایران ۷۵
   
 ایران 65  رفسنجان  ب
 راور  هـ
 زرند  ط
 جیرفت  ص
 منوجان  ن
 عنبرآباد  و
 بم  ج
 سیرجان  د
 بافت  س
 کهنوج  ق
 شهربابک  ل
 بردسیر  م

استان کرمانشاه

پلاک خودروی کرمانشاه

 • شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران ۱۹
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۹ - پلاک ایران ۳۹

استان کهگیلویه و بویر احمد

پلاک خودروی کهکیلویه و بویراحمد

 • شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران ۴۹
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۹( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

استان گلستان

پلاک خودروی گلستان

 • شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران ۵۹
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۹ (شامل گنبد با حرف ب)

استان گیلان

پلاک خودروی گیلان

 • شهر رشت (مرکز استان): پلاک ایران ۴۶
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران۷۶ - پلاک ایران ۵۶
 ایران 56  انزلی  ب
 لنگرود  م
 رودسر  ص
 لاهیجان  ج
 رودبار  ط
 فومن  ل
 تالش  س
 صومعه سرا  ق
 املش  و
 رضوان شهر  ن
 آستارا  د

 

 

ایران 76

سیاهکل

آستانه اشرفیه

ب

ج


استان لرستان

پلاک خودروی لرستان

 • شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران ۳۱
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۴۱ (شامل: بروجرد با حرف ب - الیگودرز با حرف ج- دورود با حرف د)

استان مازندران

پلاک خودروی مازندران

 • شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران ۶۲ (با حروف ب ج)
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۸۲ - پلاک ایران ۹۲ - پلاک ایران ۷۲
 ایران 72  آمل  ب
 بابل  ج
 تنکابن  د
 رامسر  س
 نوشهر  ص
 نور  ط
 بهشهر  ق
 قائم شهر  ل
 بابلسر  م
 چالوش  ن
 محمود آباد  و
 نکا  هـ
 جویبار  ی

 

ایران 82
بابل سواد کوه
ج، ص، م ب

استان مرکزی

پلاک خودروی مرکزی

 • شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران ۴۷
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۵۷ (ایران 57 شامل: تفرش با حرف س - ساوه با حرف ب و محلات با حرف د...)

استان هرمزگان

پلاک خودروی هرمزگان

 • شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران ۸۴
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۹۴

استان همدان

پلاک خودروی همدان

 • شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران ۱۸
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۲۸

استان یزد

پلاک خودروی یزد

 • شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران ۵۴
 • سایر شهرهای استان: پلاک ایران ۶۴
 ایران 64  تفت  ج
 طبس  ق
 میبد  د
 مهریز  ص
 هرات  ل
 اردکان  ب

رنگ پلاک خودرو در ایران

راهنمای رنگ پلاک خودرو - شماره پلاک و شهر مربوطه

 • پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی
 • پلاک ایران قرمز: ویژه خودروهای دولتی (با حرف الف)
 • پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی (با سایر حروف الفبا بجز حرف الف و ک) حرف ک برای خودروهای سیاسی است.
   

پلاک‌های خودروی خاص

کدام پلاک خودرو مربوط به کدام استان و کدام شهرستان است؟

ایران 11 – 111 ط 11

 

کدام پلاک خودرو مربوط به کدام استان و کدام شهرستان است؟

ایران 11 – 666 ق 66

 

حروف بین اعداد در پلاک‌ها به معنی زیر می‌باشند

 • الف: ویژه خودروهای دولتی
 • پ: ویژه خودروهای نیروی انتظامی
 • ت: ویژه تاکسی‌ها
 • ک: ویژه خودروهای کشاورزی
 • ع: ویژه خودروهای عمومی
 • سایر حروف: ل – م – ن – و – ه – ی – ج – د – س – ص – ط - ق

 

برگفته از وب سایت پلاک ایران

 

ارسال نظر

آخرین اخبار