بر اساس قانون، میزان عیدی هر سال کارگران معادل 2 برابر پایه حقوق هر فرد است به شرطی که این مقدار از 3 برابر حداقل حقوق کارگران نباید تجاوز کند.

عیدی کارگران در 10 سال اخیر/اینفوگرافیک

ارسال نظر

آخرین اخبار