رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان نیز بر مبنای میزان سود دریافت شده نسبت به تخصیص و واریز سود به مشمولان سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه از اوایل اسفند امسال اقدام خواهد کرد.

پرداخت سود سهام عدالت در انتظار اعلام سود شرکت های سرمایه پذیر شد+جزییات

به گزارش گلستان ۲۴؛ رییس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با رسانه ملی گفت: سود سالانه فعالیت سهام شرکت‌هایی که برای مشمولان سهام عدالت اختصاص یافته است، دریافت شده و هر سال به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می‌شود.

علیرضا صالح افزود: مجامع سالانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت تا پایان تیر تشکیل و هشت ماه فرصت دارند سود عملکرد خود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.
وی گفت: تا اواسط بهمن امسال مشخص می‌شود چه میزان سود از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به حساب این سازمان واریز خواهد شد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان نیز بر مبنای میزان سود دریافت شده نسبت به تخصیص و واریز سود به مشمولان سهام عدالت با اولویت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه از اوایل اسفند امسال اقدام خواهد کرد.
وی افزود: طرح ملی توزیع سهام عدالت برای تحقق عدالت اجتماعی و در مسیر حرکت به سمت اجرای فرآیند توسعه سالم اقتصادی، تقویت واگذاری‌ها به منظور ارتقای سطح زندگی مردم، گسترش مالکیت خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی واقعی در کشور به مرحله اجرا درآمده است.
صالح گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت سود فعالیت ناشی از شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت را دریافت و به حساب مشمولان مربوطه واریز کند.

/کارگر آنلاین

ارسال نظر

آخرین اخبار