دادستان نظامی استان از توقفگاه خودرو پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان گرگان بازدید کرد.

نظارت بر عملیات انتقال خودور به توقفگاه از وظایف ماموران است
به گزارش گلستان ۲۴؛ محمدرضا محمودی دادستان نظامی گلستان در این بازدید گفت: حفظ و نگهداری خودرویی که با جرثقیل به توقفگاه منتقل می‌شود بر عهده مامور راهنمایی و رانندگی و حمل کننده آن است و چنانچه در این مسیر خسارتی به خودرو و یا محتویات آن وارد شود باید پاسخ گو باشند و جبران خسارت کنند.

وی افزود: با وجود اینکه انتقال خودرو به توقفگاه برعهده شرکت‌های پیمانکاری است، اما در نهایت مسئولیت خسارت به این خودرو‌ها با مامور راهنمایی و رانندگی است و باید همواره در کنار رانندگان حامل خودرو حضور داشته باشند.

محمودی تاکید کرد: ماموری که در خودرو یدک کش حضور دارد باید به صورت دقیق بر عملکرد راننده نظارت داشته باشد تا خودرو در حین انتقال به توقفگاه دچار خسارت نشود. عجله در انتقال خودرو به توقفگاه احتمال خسارت به خودرو را افزایش می‌دهد که این مورد دخالت مامور را می‌طلبد.

دادستان نظامی استان تصریح کرد: در کلیه موارد تخلفات رانندگی اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو کند ماموران مکلفند با صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل کنند.

این مقام قضایی افزود: اگر در این شرایط خودرو به توقفگاه منتقل شود جو بدبینی به نیرو‌های مسلح ایجاد می‌شود و مالک باید یک هزینه اضافی برای حق توقفگاه بدهد که نوعی ضرر است. با این اوصاف می‌توان مامور را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

محمودی تاکید کرد: توقفگاه باید نزدیک به شهر باشد تا از تحمیل هزینه اضافی به مردم جلوگیری شود. پرداخت جریمه و حق توقفگاه هزینه‌ای است که قانون مشخص کرده و هزینه بیش از این قابل پذیرش نیست.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار