معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: نوبت دوم وام بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به حساب ۲۵ هزار نفر از واجدین شرایط واریز شد.

گزارش صندوق بازنشستگی/ وام ضروری نوبت دوم بازنشستگان کشوری پرداخت شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ امین پورذاکری با بیان اینکه نوبت نخست وام ضروری ۷ میلیون تومانی ۲۲ آبان ماه به حساب بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط واریز شده بود، گفت: براساس نوبت بندی انجام شده و با همکاری بانک صادرات ایران، وام نوبت دوم تا آخر ساعت ۲۴ روز دوشنبه گذشته واریز شده  و قابل برداشت می‌باشد.

وی تاکید کرد: این تسهیلات با کارمزد سالانه ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه است که از حساب حقوقی دریافت کننده وام کسر خواهد شد.
 
گفتنی است، از مجموع متقاضیان ثبت نام کننده در مرحله نخست، حدود ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت وام ضروری بودند که قرار است براساس اولویت و در نوبت بندی مشخص مبلغ مورد نظر را دریافت کنند.

/کارگر آنلاین

ارسال نظر

آخرین اخبار