یک هنرمند سبزواری طی سه روز با ۵۵ هزار اثر انگشت چهره سردار شهید قاسم سلیمانی را طراحی کرد.

طراحی چهره سردار شهید سلیمانی با ۵۵ هزار اثر انگشت توسط هنرمند سبزواری

ارسال نظر

آخرین اخبار