یکی از بلوارهای شهر گالیکش به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، نامگذاری شد.

نامگذاری بلواری در گالیکش به نام سردار شهید سلیمانی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایثار واحد گلستان؛ به پاس ارج نهادن به مقام سردار دل‌ها و جاوید ماندن نام دلاور مردی سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نام یک بلوار شهر گالیکش به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نامگذاری شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار