سازمان هواشناسی با اشاره به بارش برف و باران طی ۳ روزه در شمال غرب و غرب کشور از تداوم آلودگی ۵ شهر از جمله تهران خبر داد.

اخبار هواشناسی ایران ۹۸/۱۱/۹|پیش بینی برف و باران ۳روزه در برخی استان‌ها

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی امروز 9 بهمن ماه  برای شهرهای تهران،‌کرج، قزوین، اراک  و اصفهان کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس پیش بینی شده است.

فردا در شمال شرق بارش‌های پراکنده روی می‌دهد. از بعدازظهر جمعه با ورود سامانه بارشی از شمال غرب،‌برای شمال غرب و بخش‌هایی از غرب بارش برف و باران و وزش باد پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی بارش‌ها در روز شنبه علاوه بر شمال غرب، مناطقی از غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های البرز غربی و مرکزی، زاگرش مرکزی و شمالی و همچنین سواحل غربی و مرکزی دریای خزر را در بر خواهد گرفت.

روز یکشنبه هفته آینده در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی کشور ,

پیش بینی هواشناسی مراکز استان تا روز یکشنبه

مرکز استان چهارشنبه 98/11/9 پنجشنبه 98/11/10 جمعه 98/11/11 شنبه 98/11/12 یکشنبه 98/11/13
وضعیت آب و هوای اراک قسمتی ابری تا ابری همراه با غبار محلی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد قسمتی ابری تا ابری همراه با وزش باد قسمتی ابری تا ابری، وزش باد شدید موقتی گاهش بارش برف و باران نیمه ابری گاهی غبار محلی
وضعیت آب و هوای اردبیل نیمه ری تا ابری هراه با وزش باد شدید موقتی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید در بعدازظهر نیمه ابری تا ابری همراه با وز باد شدید موقتی مه آلود همراه با کاهش دما در بعدازظهر و بارش باران و برف کمی ابری و مه‌آلود
وضعیت آب و هوای ارومیه نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید موقتی قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی ابری همراه با بارش برف و وزش باد ابری و مه‌آلود در برخی ساعات بارش برف و وزش باد کمی ابری گاهی مه‌آلود
وضعیت آب و هوای اصفهان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وز باد نیمه ابری به تدریج ابری و احتمال بارش پراکنده
وضعیت آب و هوای اهواز قسمتی ابری به تدریج افزایش ابری نیمه ابری صاف همراه با مه رقیق ابری همراه با بارش پراکنده نیمه ابری گاهی مه آلود
وضعیت آب و هوای ایلام ابری گاهی افزایش باد صاف قسمتی ابری در اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد شدید ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران و برف نیمه ابری گاهی وزش باد
وضعیت آب و هوای بجنورد صاف تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد قسمتی ابری تا نیمه ابری صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش باد صاف تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و افزایش باد نیمه ابری همراه با بارش برف و باران
وضعیت آب و هوای بندرعباس صاف در بعدازظهر افزایش ابر صاف در بعدازهر افزایش ابر صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد
وضعیت آب و هوای بوشهر کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی افزایش ابر کمیی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و مه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و مه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و مه
وضعیت آب و هوای بیرجند صاف تا قسمتی ابری نیمه ابری تا ابری صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران
وضعیت آب و هوای تبریز نیمه ابری با احتمال بارش برف صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد نیمه تا قسمتی ابری وزش باد و بارش برف و مه‌آلود ابری و مه‌آلود گاهی بارش برف و وزش باد ابری تا قسمتی ابری همراه با مه صبحگاهی
وضعیت آب و هوای تهران صاف همراه با غبار صبحگاهی

کمی ابری تا اواسط روز وزش باد

نیمه ابری به تدریج ابری در برخی ساعات بارش برف و باران

نیمه ابری گاهی وزش باد

صاف و غبار محلی
وضعیت آب و هوای خرم آباد افزایش ابری همراه با افزایش باد کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با افزایش وزش باد قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد به تدریج ابری همراه با رگبار باران و رگبار برف گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید نیمه ابری گاهی وزش باد به تدریج کاهش ابر
وضعیت آب و هوای رشت کمی ابری تا نیمه ابری صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد صاف تا نیمه ابری در برخی ساعات وزش باد شدید نیمه ابری تا  قسمتی ابری و مه آلود در برخی ساعات بارش باران نیمه ابری  بارش پراکنده
وضعیت آب و هوای زاهدان قسمتی ابری کمی ابری با وزش باد صاف صاف و وزش باد صاف و وزش باد
وضعیت آب و هوای زنجان قسمتی ابری تا ابری در بعدازظهر وزش باد صاف در بعدازظهر وزش باد صاف در بعدازظهر وزش باد قسمتی ابری تا ابری گاهی بارش برف  و وزش باد شدید نیمه ابری به تدریج کاهش ابر و احتمال مه
وضعیت آب و هوای ساری  صاف تا نیمه ابری صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما قسمتی ابری به تدریج ابری همراه با بارش باران و کاهش دما ابری همراه با بارش باران گاهی مه آلود
وضعیت آب و هوای سمنان صاف تا نیمه ابری نیمه ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ابری تا قسمتی ابری نیمه ابری به تدریج ابری و احتمال بارش پراکنده
وضعیت آب و هوای سنندج نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات مه آلود و احتمال بارش برف و باران قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید موقتی نیمه ابری تا ابری در بعدازظهر وزش باد شدید و بارش باران و برف ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد ابری تا قسمتی ابری
وضعیت آب و هوای شهررد قسمتی ابری تا نیمه ابری نیمه ابری و احمال بارش پراکنده صاف تا قسمتی ابری قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر نیمه ابری و بارش پراکنده
وضعیت آب و هوای شیراز صاف همراه با وزش باد قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری
وضعیت آب و هوای قزوین نیمه ابری تا ابری صاف گاهی وزش باد نیمه ابری تا ابری نیمه ابری در اواخر وقت ابری همراه با بارش برف و باران نیمه ابری به تدریج کاهش ابر
وضعیت آب و هوای قم نیمه ابری صاف در برخی ساعات وزش باد شدید صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد قسمتی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده  ابری و احتمال بارش پاکنده
وضعیت آب و هوای کرج نیمه ابری تا ابری نیمه ابری گاهی وزش باد شدید کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد نیمه ابری تا ابری و مه رقیق در برخی ساعات وزش باد و بارش باران و برف کمی ابری تا قسمتی ابری
وضعیت آب و هوای کرمان کمی ابری با وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وز باد صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری صاف گاهی وزش باد
وضعیت آب و هوای کرمانشاه قسمتی ابری تا نیمه ابری در برخی ساعات وزش باد صاف تا قسمتی ابری نیمه ابری در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر با بارش باران و برف نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات وزش باد و باران و برف نیمه ابری گاهی وزش باد
گرگان صاف تا قسمتی ابری صاف تا قسمتی ابری هراه با وزش باد و مه‌آلود صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد و مه آلود نیمه ابری تا ابری گاهی بارش برف و باران نیمه ابری و بارش پراکنده
وضعیت آب و هوای مشهد صاف تا قسمتی ابری قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر نیمه ابری همراه با مه رقیق قسمتی ابری نیمه ابری به تدریج ابری همراه با بارش برف و باران
وضعیت آب و هوای همدان نیمه ابری گاهی افزاش ابری و افزایش باد قسمتی ابری گاهی وزش باد قسمتی ابری گاهی وزش باد نیمه ابری با احتمال بارش پراکنده نیمه ابری گاهی وزش باد
وضعیت آب و هوای یاسوج نیمه ابری گاهی افزایش باد صاف تا قسمتی ابری صاف تا کمی ابری افزایش ابر به تدریج بارش برف و باران افزایش ابر به تدریج بارش برف و باران
وضعیت آب و هوای یزد قسمتی ابری همراه با افزایش دما نیمه ابری به تدریج صاف تا کمی ابری با افزایش دما صاف تا کمی ابری صاف تا کمی ابری صاف تا قسمتی ابری

پیش بینی وضعیت آب و هوا و کیفیت هوای تهران

تاریخ پیش بینی وضعیت آب و هوا پیش بینی کیفیت هوای تهران
چهارشنبه 1398/11/9 نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی، اوایل شب کاهش ابر گاهی وزش باد ناسالم برای گروه‌های حساس
پنجشنبه 1398/11/10 کمی ابری اواسط رو وزش باد سالم
جمعه 1398/11/11 قسمتی ابری به تدریج افزاییش ابری در برخی ساعات وزش باد سالم

اختلاف بارش استان‌ها و کشور (میلیمتر)

سازمان هواشناسی کشور ,

وضعیت راه‌های کشور 1398/11/9

به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حال حاضر در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده های بیلقان، وینه، سد امیرکبیر ترافیک سنگین است.

همچنین در محور هراز مسیر(جنوب به شمال) محدوده های گالری امامزاده هاشم، منظریه، پلور، سه راهی چلاو و ترافیک نیمه سنگین محدوده های آب اسک، رینه، شاهاندشت، وانا ترافیک سنگین گزارش شده است. در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت) نیز تردد وسایل نقلیه روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

/تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار