زمان پخش فیلم‌های سینما‌های استان گلستان اعلام شد.

برنامه امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه سینما‌های گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ زمان پخش فیلم های سینماهای گلستان به شرح زیر است؛

 

نام سینما نام فیلم سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار
کاپری گرگان امیر  19:30 - - -
کاپری گرگان اژدر  17:00 - - -
کاپری گرگان جهان با من برقص! 15:00 21:15 - -
کاپری گرگان زیر نظر 15:30 21:30 - -
کاپری گرگان مطرب  19:00 - - -
کاپری گرگان چی چکا قصه شب 17:30 - - -
22 بهمن گرگان مطرب  12:30 16:00 19:30 21:30
22 بهمن گرگان بنیامین  11:00 14:30 18:00 -
22 بهمن گرگان منطقه پرواز ممنوع 09:00 - - -
هجرت گنبدکاووس مطرب  14:00 - - -
هجرت گنبدکاووس بنیامین  18:00 - - -
هجرت گنبدکاووس جهان با من برقص!  16:00 19:45 - -
بهمن آزادشهر ۲۳ نفر 11:00 17:00 - -
بهمن آزادشهر بنیامین  09:00 15:00 - -
بهمن آزادشهر منطقه پرواز ممنوع 13:00 - - -
بهمن آزادشهر مطرب  19:00 - - -

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار