زمان پخش فیلم‌های سینما‌های استان گلستان اعلام شد.

برنامه امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه سینما‌های گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ زمان پخش فیلم های سینماهای گلستان به شرح زیر است؛

 

نام سینما نام فیلم سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار
کاپری گرگان امیر  19:30 - - -
کاپری گرگان اژدر  17:00 - - -
کاپری گرگان جهان با من برقص! 15:00 21:15 - -
کاپری گرگان زیر نظر 15:30 21:30 - -
کاپری گرگان مطرب  19:00 - - -
کاپری گرگان گندم  17:30 - - -
22 بهمن گرگان مطرب  12:30 16:00 19:30 21:30
22 بهمن گرگان بنیامین  11:00 14:30 18:00 -
22 بهمن گرگان منطقه پرواز ممنوع 09:00 14:30 - -
22 بهمن گرگان جهان با من برقص! 11:00 20:00 - -
22 بهمن گرگان چشم و گوش بسته 09:30 13:00 16:30 21:35
22 بهمن گرگان ۲۳ نفر 18:00 - - -
هجرت گنبدکاووس مطرب  14:00 - - -
هجرت گنبدکاووس بنیامین  09:00 18:00 - -
هجرت گنبدکاووس جهان با من برقص!  16:00 19:45 - -
هجرت گنبدکاووس ۲۳ نفر 12:00 - - -
هجرت گنبدکاووس منطقه پرواز ممنوع 10:30 - - -
بهمن آزادشهر جهان با من برقص! 11:00 17:00 - -
بهمن آزادشهر بنیامین  09:00 15:00 - -
بهمن آزادشهر ۲۳ نفر 13:00 - - -
بهمن آزادشهر مطرب  19:00 - - -

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار