عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته شورای عالی کار فعالیت مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد گفت: تعیین دستمزد منطقه ای منتفی شد.

آخرین خبرها از تعیین دستمزد ۹۹ کارگران

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از تسنیم؛ علی خدایی،عضو کارگری شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته، دستمزد به صورت منطقه ای منتفی شد گفت:یکی از موضوعات مهم مطرح شده ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و هماهنگی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بحث دستمزد منطقه ای منتفی شد. بررسی خروجی‌های شورای عالی کار این  بود که براساس کار کارشناسی انجام شده، امسال نیز به روال همیشه، مزد ملی برای سراسر کشور تعیین می‌شود.

 وی با بیان اینکه در جلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که در جلسه ی بعدی بحث وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بررسی شود گفت:کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی 366 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد،گفت:  اول کمیته سه جانبه ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصاء شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار افزود:یکی از مهمترین درخواست های گروه های کارگری  ورود شورا به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی  بود. متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.

خدایی با بیان اینکه در حال حاضر شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است ادامه داد:  به رغم تأکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار اما بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.

وی گفت: در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می شود .امیدواریم با پیگیری های انجام شده  در نشست روز گذشته شورای عالی کار بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.

این فعال کارگری بیان کرد: مقرر شد درباره دستمزد کارگران مناطق آزاد برنامه ریزی کنیم اما  در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

خدایی بیان کرد: کارگاه های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبق بندی  سرپیچی می کنند. نداشتن تشکل در این مناطق یکی از موضوعات مهم نمایندگان کارگران است، به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه انسجامی در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی وجود ندارد ادامه داد:دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار