زمان پخش فیلم‌های سینما‌های استان گلستان اعلام شد.

برنامه امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه سینما‌های گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ زمان پخش فیلم های سینماهای گلستان به شرح زیر است؛

 

نام سینما نام فیلم سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار
کاپری گرگان جهان با من برقص! 19:30 - - -
کاپری گرگان زیر نظر 15:00 - - -
کاپری گرگان مطرب  16:30 - - -
کاپری گرگان خروج 17:00 21:30 21:45  
کاپری گرگان مردن در آب مطهر 19:00 - - -
22 بهمن گرگان جهان با من برقص! 11:00 20:00 - -
22 بهمن گرگان مطرب  12:30 16:00 19:30 21:30
22 بهمن گرگان چشم و گوش بسته 09:30 13:00 16:30 21:35
22 بهمن گرگان ۲۳ نفر 18:00 - - -
22 بهمن گرگان بنیامین  11:00 14:30 18:00 -
22 بهمن گرگان منطقه پرواز ممنوع 09:00 14:30 - -
هجرت گنبدکاووس جهان با من برقص!  16:00 19:45 - -
هجرت گنبدکاووس مطرب  14:00 - - -
هجرت گنبدکاووس ۲۳ نفر 12:00 - - -
هجرت گنبدکاووس بنیامین  09:00 18:00 - -
هجرت گنبدکاووس منطقه پرواز ممنوع 10:30 - - -
بهمن آزادشهر جهان با من برقص! 11:00 17:00 - -
بهمن آزادشهر مطرب  19:00 - - -
بهمن آزادشهر ۲۳ نفر 13:00 - - -
بهمن آزادشهر بنیامین  09:00 15:00 - -

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار