زمان پخش فیلم‌های سینما‌های استان گلستان اعلام شد.

برنامه امروز یکشنبه 20 بهمن ماه سینما‌های گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ زمان پخش فیلم های سینماهای گرگان به شرح زیر است؛

 

نام سینما نام فیلم سانس یک سانس دو سانس سه سانس چهار
کاپری گرگان جهان با من برقص! 19:30 - - -
کاپری گرگان زیر نظر 15:00 - - -
کاپری گرگان مطرب  16:30 - - -
کاپری گرگان شنای پروانه 17:00 21:30 21:45 23:30
کاپری گرگان آبادان یازده ۶۰ 19:00 - - -
22 بهمن گرگان جهان با من برقص! 11:00 20:00 - -
22 بهمن گرگان مطرب 12:30 16:00 19:30 21:30
22 بهمن گرگان چشم و گوش بسته 09:30 13:00 16:30 21:35
22 بهمن گرگان ۲۳ نفر 18:00 - - -
22 بهمن گرگان بنیامین 11:00 14:30 18:00 -
22 بهمن گرگان منطقه پرواز ممنوع 09:00 14:30 - -

 

زمان پخش فیلم های سینما هجرت گنبدکاووس به شرح زیر است؛

 

نام سینما نام فیلم سانس یک سانس دو
هجرت گنبدکاووس جهان با من برقص!  16:00 19:45
هجرت گنبدکاووس مطرب  14:00 -
هجرت گنبدکاووس ۲۳ نفر 12:00 -
هجرت گنبدکاووس بنیامین  09:00 18:00
هجرت گنبدکاووس منطقه پرواز ممنوع 10:30 -

 

زمان پخش فیلم های سینما بهمن آزادشهر به شرح زیر است؛

 

نام سینما نام فیلم سانس یک سانس دو
بهمن آزادشهر جهان با من برقص! 11:00 17:00
بهمن آزادشهر مطرب  19:00 -
بهمن آزادشهر ۲۳ نفر 13:00 -
بهمن آزادشهر بنیامین  09:00 15:00

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار