ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ آغاز می‌شود.

پیش‌فروش محصولات «ایران‌خودرو» ویژه (۳۰بهمن)

به گزارش گلستان ۲۴؛ ثبت‌نام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سایت فروش محصولات ایران خودرو به نشانی زیر صورت می‌گیرد.

irankhodropishjadf

نکته مهم: ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در ساﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

منبع: ایکوپرس

 

ارسال نظر

آخرین اخبار