با توجه به دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران در سال ۹۹، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری چقدر خواهد بود؟

مقدار عیدی کارگران در سال ۹۹

به گزارش گلستان ۲۴؛ بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۰ اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب سال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.
حالا با تعیین دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران درسال ۹۹ حداقل عیدی کارگران برای سال جاری، ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان خواهد بود. یعنی عیدی سال ۹۹ کارگران نباید از ۳ میلیون و ۶۷۰ هزارتومان کمتر و از ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد.
منبع: تجارت نیوز

 

ارسال نظر

آخرین اخبار