بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی با اعلام کمیته ارزی در اسرع وقت اقدام نماید.

بانک مرکزی مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی با اولویت گندم و ذرت شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از تسنیم،‌ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، در جهت تداوم آرامش نسبی در تامین کالاهای اساسی و ضروری مقرر گردید بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز محموله‌های گندم و ذرت در اولویت اول و دوم و سایر کالاهای اساسی و ضروری که از  سوی کمیته ارزی به بانک مرکزی اعلام می‌شود، در اسرع وقت اقدام نماید.

13990212122557672202692310

ارسال نظر

آخرین اخبار