امروز قیمت انواع قندوشکر در بازار نسبت به روز قبل بدون تغییر باقی ماند.

قیمت قند و شکر در بازار (۱۴ اردیبهشت ۹۹) + جزییات

انواع قند و شکر

وزن

قیمت  

قند کله فله

۱ کیلوگرم

۷.۷۰۰

قند شکسته فله

۱ کیلوگرم

۷.۸۰۰

قند شکسته بسته بندی

۴۵۰ گرم

۳.۷۰۰

قند شکسته بسته بندی

۷۰۰ گرم

۵.۶۰۰

قند شکسته بسته بندی

۹۰۰ گرم

۷.۲۰۰

قند شکسته بسته بندی

۱۸۰۰ گرم

۱۴.۳۰۰

قند شکسته بسته بندی

۳ کیلو گرم

۲۳.۸۰۰

قند شکسته بسته بندی

۵ کیلو گرم

۳۹.۵۰۰

قند شکسته بسته بندی

۱۰ کیلو گرم

۷۸.۰۰۰

قند حبه پرسی

۱ کیلو گرم

۷.۸۰۰

شکر فله

۱ کیلوگرم

۴.۷۰۰

شکر بسته بندی

۹۰۰ گرم

۵.۴۰۰

شکر بسته بندی

۱۸۰۰ گرم

۹.۷۰۰

شکر بسته بندی

۳ کیلوگرم

۱۶.۰۰۰

شکر بسته بندی

۵ کیلوگرم

۲۶.۵۰۰

شکر بسته بندی

۱۰ کیلوگرم

۴۷.۰۰۰

شکر بسته بندی

هرکیلوگرم

۴.۷۰۰

شکر بسته بندی

۴۵۰۰ گرمی

۲۳.۸۰۰

شکر تنظیم بازار

۱۰۰۰گرمی

۵.۹۰۰

نبات شاخه درشت

۱ کیلوگرم

۱۰.۵۰۰

نبات شاخه باریک

۱ کیلوگرم

۱۱.۰۰۰

نبات چوبدار طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۲.۰۰۰

انواع نبات تخته وخرد شده

۱ کیلوگرم

۹.۸۰۰

منبع: بازار

 

ارسال نظر

آخرین اخبار