دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارائه گزارشى از روند اصلاح اساسنامه و برگزارى مجامع لازم از دریافت تاییدیه رسمى فیفا در این خصوص خبر داد.

تایید رسمى فیفا روی جدول زمان بندى

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از افکارنیوز، سایت رسمى فدراسیون فوتبال، مهدى محمد نبى با بیان این موضوع اظهار داشت: جدول زمان بندى پیشنهادى به منظور تصویب اصلاحیه اساسنامه و کدهاى انتخاباتى همچنین برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال در ٢٠ آیتم تهیه و در جلسه مورخ ٢٦ فروردین به تایید هیئت رییسه فدراسیون فوتبال رسید و در مهلت قانونى به فیفا ارسال شد. متعاقبا در تاریخ ٤ اردیبهشت فدراسیون جهانى فوتبال به صورت رسمى و مکتوب موافقت خود را در خصوص اجراى جدول زمان بندى طبق نقشه راه ارسال شده اعلام کرد.

اخبار ورزشی-  دبیرکل فدراسیون فوتبال اضافه کرد: بر اساس تاییدیه فیفا و اى اف سى هیئت رییسه فدراسیون با استفاده از اختیارات و وظایف ذاتى خود ضمن فراهم نمودن مقدمات قانونى با برگزارى مجامع مورد نظر به منظور تصویب اصلاحیه اساسنامه و نهایتا برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال اقدام خواهد کرد.

نبى در پایان گفت: تمامی اعضاى مجمع قطعا در فرایند قانونى اصلاح اساسنامه مشارکت لازم را داشته و خواهند داشت و میبایست در این مسیر با استفاده از ظرفیت هاى قانونى، اصلاحات اساسنامه به بهترین شکل انجام شود. تاکنون نیز طبق ضوابط و قوانین، کمیته حقوقی و تدوین مقرارت در اصلاح اساسنامه براساس نظرات دریافتی از اعضاء مجمع در مهلت مقرر و همچنین با رعایت اساسنامه استاندارد فیفا و قوانین و مقرارت کشور، طبق جدول زمان بندى فرآیند قانونی را طی نموده و مواکدا فدراسیون پس از تصویب اساسنامه متعاقبا مجمع انتخاباتی را برگزار مى نماید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار