یارانه نقدی ۲۴ میلیون خانوار شب گذشته به حساب سرپرستان واریز شده است و به نظر می‌رسد که دولت تا پایان اردیبهشت ماه دو واریزی دیگر خواهد داشت.

چه یارانه‌‌‌ ای تا هفته آینده پرداخت می‌شود؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ در ادامه واریزی‌ها قرار است مرحله دوم وام کرونا برای چهار میلیون خانوار و یارانه کرونا برای سه میلیون نفر در روزهای پایانی این ماه واریز شود.

مبلغ یارانه کرونا ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی است، به نحوی که به خانواده‌های یک نفره ۲۰۰ هزار تومان؛ دو نفره، ۳۰۰ هزار تومان؛ سه نفره، ۴۰۰ هزار تومان؛ چهار نفره، ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

همچنین مقرر شده در مرحله دوم وام کرونا برای خانوارهای دو و سه نفره ۵۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای چهار نفره و بیشتر یک میلیون تومان واریز شود.

منبع: تجارت‌نیوز

 

ارسال نظر

آخرین اخبار