چگونه گناهان خود را ریشه‌کن کنیم؟

چگونه گناهان خود را ریشه‌کن کنیم؟

امام رضا فرمودند : هر که نمى ‌تواند کارى کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمّد و خاندان او بسیار درود فرستد؛ زیرا صلوات گناهان را ریشه‌کن مى ‌کند.

الأمالی للصدوق: ۱۳۱/۱۲۳

 

 
 
 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار