نحوه استفاده از طرح مشترک صندوق بازنشستگی و بیمه ملت

بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری چگونه از بیمه ملت استفاده کنند؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از کارگر آنلاین ،بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری چگونه می توانند از خدمت بیمه ملت برای ارائه بیمه نامه ها استفاده کنند؟

 

ارسال نظر

آخرین اخبار