کیسه گیری بیش از 11 هزارتن کود اوره فله در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان؛ حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ، تغذیه مناسب گیاهان زراعی نقش عمده ای در افزایش تولید محصولات زراعی دارد،  و برای حمایت از کشاورزان و بهبود تغذیه محصولات سرک اوره به اندازه  نیاز کشاورزان توزیع شده است.وی همچنین با اشاره به روند کیسه گیری کود فله عنوان کرد:  در سه ماه سال جاری  بیش از 11 هزارتن  کود اوره فله  کیسه  گیری شده است  وی تصریح کرد:این روند دراستان در شرایط مطلوبی است و هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد و به کشاورزان توصیه کرد: از مراکز مجاز توزیع کودهای شیمیایی، نسبت به تهیه کود اقدام کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار