نظارت و بازرسی از عملکرد حوزه های مجری بخشنامه های12گانه اداره کل توسط بازرسان اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات صورت پذیرفت.

نظارت و بازرسی از عملکرد حوزه های مجری بخشنامه های12گانه اداره کل

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، قربان طاشی  رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان در مصاحبه با استودیو همکلاسی در خصوص نظارت بر روند اجرای بخشنامه های ابلاغی مقام عالی وزارت  اظهار داشت:  بازرسان اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، عملکرد حوزه های مجری موضوع بخشنامه های 12 گانه را بررسی نمودند .

طاشی  افزود:  مبنای ارزیابی عملکرد حوزه های اداره کل ، شاخص های ابلاغی از طرف وزارت و بررسی نقاط قوت و ضعف اقدامات اجرایی صورت گرفته بوده و پس از بررسی صورت گرفته ، نتیجه به همراه مستندات مربوطه در سامانه نظارت و بازرسی ثبت و بارگذاری خواهد شد و در نهایت نتیجه ارزیابی احصاء و توسط مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به رویت مقام عالی وزارت خواهد رسید .

1122

ارسال نظر

آخرین اخبار