بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اولین بار مشاغل خانگی بر اساس طبقه بندی استانداردهای بین المللی شغلی ISCO کد گذاری شد.

مشاغل خانگی کدگذاری شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ کار و رفاه اجتماعی، مهناز امامدادی، با بیان اینکه استانداردهای بین‌المللی مشاغل (ای سکو) ابزاری مهم برای طبقه بندی مختصات نیروی کار است، اظهار کرد: این استانداردها همچنین مبنایی برای مقایسه آمارهای مربوط به مشاغل کشورهای مختلف و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از استانداردهای یکسان در سطوح ملی و بین المللی است.


رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به عدم رعایت این استانداردها برای طبقه بندی در حوزه اشتغال گذشته ، گفت: طبقه بندی استاندارد شغلی(ISCO) از عناصر مهم تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مشاغل است که اطلاعاتی مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌ها، تقسیم کار، رابطه با مشاغل دیگر، دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای تصدی شغل و شرایط کاری آن را فراهم می‌کند.

به گفته امامدادی از سال ۱۳۹۶ با همکاری مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی تخصصی ذیربط این استاندارد سازی ها انجام شده و در حال حاضر حدود ۳۰۰ شغل خانگی مصوب با طبقه بندی استاندارد شغلی(ISCO) مطابقت داده شده و مشاغل مصوب خانگی کدگذاری هفت رقمی شده‌اند.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اضافه کرد: به دلیل انجام فرایند تغییر، اصلاح، ویرایش، اضافه و حذف در شغل‌ها، کدگذاری‌ها مدام به روز می‌شوند.

 

 
 

 

 
 

منبع: ایمنا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار