۱.۹ میلیون نفر از کسانی که در مدیریت سهام عدالت روش غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند سهام عدالت خود را فروخته اند.

۱.۹ میلیون نفر؛ فروشندگان سهام عدالت

ارسال نظر

آخرین اخبار