بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان باید تا 15 شهریور، آورده خود را برای مسکن ملی به حسابی تحت همین عنوان واریز کنند. چنانچه واریز اولیه طرح ملی مسکن توسط بخشی از متقاضیان انجام نشود، آنها حذف خواهند شد.

جزئیات اولتیماتوم وزارت راه به متقاضیان مسکن ملی

به گزارش گلستان ۲۴؛ علیرضا تابش با اشاره به افتتاح تعدادی از واحدهای طرح ملی مسکن همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: از 50 هزار واحدی که تامین زمین شده حدود ١٣ هزار واحد توسط بنیاد مسکن مستقیما احداث می شود، 11 هزار و 447 واحد توسط مردم و به صورت مشارکتی با حمایت بنیاد مسکن، 14 هزار و 834 واحد به شکل انبوه سازی توسط انبوه سازان زیرنظر بنیاد و 9 هزار و 400 واحد انفرادی ساخته خواهد شد.

منبع : راهبرد معاصر

 

 
 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار