کارگر آنلاین : با توجه به دستور اداری شماره 1000/98/158 مورخ 1398/01/07 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول کسر حق بیمه است.

آیا کمک هزینه مسکن کارگران مشمول حق بیمه می شود؟
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از کارگر آنلاین : با توجه به دستور اداری شماره 1000/98/158 مورخ 1398/01/07 کمک هزینه مسکن کارگران مشمول کسر حق بیمه است.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار