بازدید سرزده فرماندار علی آباد از اداره بهزیستی و دیدار با پرسنل این اداره

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی بهزیستی شهرستان علی آباد کتول صبح روز دوشنبه مورخ 24شهریورماه فرمانداراین شهرستان بازدیدسرزده ای از اداره بهزیستی نمودند.

فرماندار در طی این بازدیدازکلیه واحدهای تخصصی سرکشی نمود.

در ادامه این دیدار در نشستی با فرماندار و هیئت همراه ، رئیس اداره به توضیح اهم وظایف پرسنل وخدماتی که در هرواحدبه جامعه هدف صورت می پذیردپرداختند و پس از نشست بافرمانداردرخصوص موضوعات و عناوین پیش رودررابطه با خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف مقررشدازهفته آینده بازدیدهایی از مراکزتحت نظارت باهمراهی فرماندار انجام گردد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار