تامین و توزیع کود نیترات آمونیوم سولفات پس از تائید کیفیت و اصالت کود در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، در جهت صیانت از حقوق کشاورزان، در عملیات پایش، کنترل و نظارت بر کودهای توزیعی توسط این شرکت و به جهت جلوگیری از ورود کودهای ناسالم و تقلبی به چرخه کشاورزی استان، به میزان1400  تن کود  مخلوط نیترات  آمونیوم  + سولفات  آمونیوم وارده به استان نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور  ارسال شده است . و تاکید کرد: این  کود که پس از تائید کیفیت و اصالت کود به میزان1265 تن در اختیار کشاورزان قرار  گرفته است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار