مدیرکل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در استان های گلستان و مازندران در دیدار با مدیرکل فرودگاه های گلستان بر ضرورت افزایش پروازهای هما در فرودگاه گرگان تاکید کرد.

برنامه ریزی برای افزایش پروازهای فرودگاه گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی فرودگاه های گلستان، مدیرکل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استان های گلستان و مازندران با حضور در فرودگاه گرگان با علی متانت، مدیرکل فرودگاه های گلستان دیدار کرد.

در این دیدار علی متانت، مدیرکل فرودگاه های گلستان ضمن تاکید بر سهم قابل توجه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پروازها و جابه جایی مسافران فرودگاه گرگان خواستار افزایش مسیرهای پروازی شد.

همچنین مدیرکل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استان های گلستان و مازندران بر ضرورت افزایش پروازهای این شرکت از فرودگاه گرگان تاکید کرد.

اکنون در فرودگاه گرگان هفته ای 20 پرواز رفت و برگشت توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای تهران و مشهد انجام می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار