به کشاورزانی که برای خرید کود و سم مشکل دارند تسهیلات بانکی به نام کشاورز کارت پرداخت می شود.

تسهیلات بانکی خرید کود و سم برای کشاورزان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیمای گلستان دبیر خانه کشاورز گلستان گفت : طبق تفاهم نامه منعقد شده میان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی کشاورزانی که برای خرید کود و سم با مشکل مواجه هستند می توانند به سامانه سیتا مراجعه و برای دریافت این کارت نام نویسی کنند.

ایمانی افزود: به هر کشاورز به ازای هر هکتار دو میلیون تومان و تا سقف بیست میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت پرداخت می شود.
 

او افزود: داشتن چک برگشتی، معوقه ها و ضمانت های بانکی مانعی برای دریافت این تسهیلات نیست.

دبیر خانه کشاورز گلستان افزود: افرادی که کشاورز کارت را دریافت کنند از کارگزاری های خدمات کشاورزی می توانند بذر ، کود و سم مورد نیاز خود را تهیه کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار