۵۰ درصد باغ های گلستان نیازمند جوان سازی هستند

معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی گلستان :

۵۰ درصد باغ های گلستان نیازمند جوان سازی هستند

معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی گلستان گفت: ۵۰ درصد از باغ های بارور استان معادل ۱۵ هزار هکتار نیاز مبرم به اصلاح دارن…

اخبار ویژه اقتصادی

آخرین اخبار