آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل آسیب دیده

آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری به مشاغل آسیب دیده

حدود ۱۰۳ هزار نفر از ثبت‌نام کنندگان در سامانه بیمه بیکاری به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده و لیست برای پرداخت به…

اخبار ویژه اقتصادی

آخرین اخبار