بررسی پرونده 4 شرکت بدهکار بانکی گلستان آغاز شد

بررسی پرونده 4 شرکت بدهکار بانکی گلستان آغاز شد

رییس کل دادگستری گلستان از آغاز بررسی و رسیدگی به پرونده 4 شرکت بدهکار بانکی خبر داد و گفت: این بدهکاران در سال های 89…

اخبار ویژه اقتصادی

آخرین اخبار