افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل سوء مدیریت محقق نمی شود

افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل سوء مدیریت محقق نمی شود

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل سوء مدیریت محقق نمی شود.

اخبار ویژه اقتصادی

آخرین اخبار