مشکلات جایگاه های سوخت به سرعت در حال رفع است

استاندار گلستان:

مشکلات جایگاه های سوخت به سرعت در حال رفع است

استاندار گلستان گفت: مشکلات جایگاه های سوخت به سرعت در حال رفع است و تاکنون تلاش های فراوانی از سوی رئیس جمهوری، دولت…

اخبار ویژه اقتصادی

آخرین اخبار