دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان:

دبیر اجراوی خانه کارگر استان گلستان گفت: دولت به فوریت لایحه همسان سازی حقوق بگیران تامین اجتماعی را تصویب کرد و به مجلس فرستادو حالا اجرائی شدن آن همت نمایندگان را می طلبد.

تصویب همسان سازی حقوق بگیران تامین اجتماعی همت مجلس را می طلبد

علیرضا طالبا در گفت و گو با خبرنگار گلستان 24، اظهار کرد: همسان سازی مربوط به سال ۱۳۹۹بوده وکسانی که تا۲۸ اسفند ۱۳۹۹ بازنشسته و مستمری بگیر شدندتعلق می گرفته است.

وی افزود: تشکل های کارگری ازجمله خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان کانون بازنشستگان پیگیر این مساله شدند تا  افردی که درسال ۱۴۰۰مستمری بگیر شدند، تصویب این لایحه نیز شامل آنان هم بشود.

دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان گفت: در راستای اعتراض های گسترده بازنشتگان و مستمری بگیران، باسازمان برنامه و بودحه و شخص آقای نوبخت نشست هایی برگزارشد و بر همین اساس دائمی شدن همسان سازی به صورت طرح به دولت ارائه شد.

وی ادامه داد: دولت  نیز در همان ابتدا به آن را  فوریت تصویب کرد و آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و  حالا دیگر اجرائی شدن آن همت نمایندگان مجلس رامی طلبد که باتصویب این طرح به قشرحداقل بگیر کمک شایان بکنند.

طالبا گفت: مساله اینجا است  که  اگردولت هابه تکلیف قانوتی خود بر اساس قانون عمل کنند و  افزایش حقوق بانرخ تورم و سبد معیشت  همخوانی داشته باشد، دیگر نیازی به همسان سازی نیست.

وی افزود: در ماده یک این همسان سازی آمده است؛ حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.

طالبا ادامه داد: بر اساس تبصره1: مفاد ماده (۱۰۴)، تبصره‌های (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصره های (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۲: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می گردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش های موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.

وی گفت: طبق تبصره ۳: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می گردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.

دبیر اجرائی خانه کارگر بیان کرد:  به استناد تبصره ۴: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق های بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می گردد مشمول این قانون می شوند.

وی ادامه داد: تبصره ۵: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود.

طالبا اظهار کرد: بر اساس ماده ۲: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهی های حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

وی افزود: طبق ماده ۳ : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران خود اقدام نماید.

وی گفت:  براساس تبصره ۱: مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد.

به گفته طالبا، طبق تبصره ۲: حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) می بایست به صد درصد نسبت مسترمی زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.

دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان افزود: به استناد ماده ۴: سایر صندوق ها و سازمان های بازنشستگی می توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار