معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با توجه به کاهش ۲۹ درصدی بارش ها در استان و افزایش تبخیر و افزایش دما، افت بیش از 5 متری آب زیرزمینی را در سطح استان شاهد هستیم.

آب های زیر زمینی در گلستان بیش از 5 متر افت کرده است

به گزارش خبرنگار گلستان24، جواد تیموری با اعلام این مطلب اظهار کرد: هم اکنون در سطح آبخوان های عمیق استان افت ۲۴۱ میلیون متر مکعبی را شاهد هستیم که این کسری معادل کل پتانسیل سدهای استان( معادل 244 میلیون متر مکعب) است.

وی افزود: این کسری تاثیر خود را بر چاه های آب به ویژه چاه های شرب گذاشته است و این چاه ها با کاهش شدید دبی رو به رو هستند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: به دلیل افت منابع آب زیرزمینی و ایجاد مشکلاتی برای تامین آب در شهر گرگان، طی مذاکره با کشاورزان ، ادارات و .. از چاه هایی که در این راستا کیفیت مناسبی برای شرب داشتند استفاده شده است و این روند ادامه دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار